Mes žavimės audros kuriamu spektakliu, griaustinio dundėjimu, žaibų pašvaistėmis ir kartu jaučiame, kad tai nesaugumą kuriantis, pavojų keliantis reiškinys. Nėra tokios įrangos ar metodų gebančių pakeisti natūralų oro fenomeną taip, kad būtų galima išvengti žaibo išlydžio, liaudiškai vadinamo žaibo trenkimu. Žaibo išlydis į pastatą ar šalia jo yra pavojingas tiek žmonėms, tiek pačiam pastatui, tiek ir įrangai esančiai pastate.

Apsaugos nuo žaibo sistemą galima suskirstyti į tris pagrindines dalis.

Išorinė apsauga nuo žaibo.

Išorinė apsauga nuo žaibo, liaudiškai tariant žaibolaidis. Tai dažniausiai naudojama žaibosaugos dalis. Išorinės apsaugos uždavinys yra žaibolaidžiu perimti žaibo smūgį nukreiptą į pastatą, įžeminimo laidininkais saugiai nuvesti žaibo srovę link žemės ir įžemintuvo pagalba išsklaidyti ją žemėje.

Vidinė apsauga nuo žaibo.

Vidinė apsauga nuo žaibo užkerta galimybę atsirasti pavojingoms kibirkštims apsaugomo pastato viduje. Kibirkštys gali atsirasti tekant žaibo iškrovos srovei link žemės dėl didelio potencialų skirtumo tarp įžeminimo laidininko ir kitų metalinių ar elektrinių dalių esančių pastato viduje. Apsisaugojimui yra arba įrengiamas potencialų suvienodinimo tinklas prijungiant visas metalines ir elektrines dalis prie bendro įžeminimo arba išlaikomi reikalingi minimalūs atstumai tarp šių dalių (įskaitant elektros instaliaciją).

Apsauga nuo viršįtampių.

Apsauga nuo viršįtampių neleidžia sugesti elektriniams bei elektroniniams prietaisams. Viršįtampiai gali atsirasti visuose įžemintuose prietaisuose dėl tiesioginio žaibo išlydžio į pastatą. Taipogi viršįtampiai gali būti perduodami per įvadines bei elektros linijas dėl žaibo išlydžio į jas ar šalia pastato. Žaibas sukelia aplink save labai stiprų elektromagnetinį lauką, kuris ir indukuoja viršįtampius linijose. Apsisaugojimui yra naudojami ventiliniai iškrovikliai ir viršįtampių ribotuvai.

Priklausomai nuo situacijos, gali būti naudojamos ir papildomos apsaugos nuo žaibo priemonės, tokios kaip žingsnio ir prisilietimo įtampos mažinimo būdai, gaisro tikimybės mažinimo būdai, elektromagnetinių bangų sklidimo mažinimo būdai.

Skamba sudėtingai, bet visumoj, mūsų misija paprasta: padėti visapusiškai apsisaugoti nuo žaibų, kad galėtumėte jaustis saugiai žaibavimo metu. Skambinkite! Padėsime pasirinkti, įrengsime, prižiūrėsime ir tikrinsime.

Ir dar, nebijokite mūsų klausti - mes mėgstame kalbėtis apie tai!